Nett.gr
Ασκήσεις και διδακτικό υλικό για τα φιλολογικά μαθήματα Λυκείου

Επαναληπτικό τεστ στην Ιστορία

Καλωσήρθατε! Η αξιολόγηση για το μάθημα της Ιστορίας ξεκινά!

Όνομα
1. 
Η νομοθετική εξουσία στις ΗΠΑ ασκείται από το Κογκρέσο.
2. 
Οι ιδέες του Διαφωτισμού συνοψίστηκαν στη(ν) [...] ένα συλλογικό έργο 33 τόμων.
3. 
Η παρακάτω πηγή είναι:

Ο ρόλος της Φιλικής Εταιρείας στην προετοιμασία της ελληνικής επανάστασης

Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας αποτελεί τη σπουδαιότερη πολιτική ενέργεια του υπόδουλου ελληνισμού, όπως και η οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης το κορύφωμα μιας μακράς σειράς πράξεων ανυπακοής και ανταρσίας προς την οθωμανική κυριαρχία. Η θετική αποτίμηση του έργου της Φιλικής Εταιρείας δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι δια αυτής οργανώθηκε επιτυχώς η αντιοθωμανική εθνική επανάσταση των Ελλήνων αλλά κυρίως γιατί, μέσα σε ένα πνεύμα νεωτερικότητας, τέθηκε το ζήτημα της εθνικής αποκατάστασης με νέους όρους. Θεωρήθηκε δηλαδή η εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος και ελληνικής ευθύνης και όχι, όπως συνέβαινε παλαιότερα, ένα ζήτημα που θα λυνόταν στο πλαίσιο μιας απελευθερωτικής-επεκτατικής δραστηριότητας κάποιας
μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης.
Με βάση τα νεωτερικά προτάγματα  του πολιτικοποιημένου Διαφωτισμού και του πρώιμου ρομαντισμού, η Φιλική Εταιρεία προτείνει την αυτοτελή και αυτοδύναμη οργάνωση του έθνους, το οποίο θα προβεί, με τη σειρά του, κυριαρχικά και μέσα από την εκτίμηση των δικών του αναγκών, στη επίτευξη των προσφορότερων συμμαχιών.
Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία, οργανωτικές προϋποθέσεις της εθνικής επανάστασης», Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμ. 3, σ. 9.
4. 
Με βάση το παρακάτω παράθεμα η Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου στην Αγία Λαύρα.
Ο θρύλος για την ύψωση του λαβάρου της Επανάστασης από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό στην Αγία Λαύρα πλάστηκε στην ουσία στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα, με τη συνδρομή ποικίλων παραγόντων, παρόλο που αγνοήθηκε ή διαψεύσθηκε από τη νεοελληνική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα. Η αφετηρία του μύθου μπορεί να ανιχνευθεί στην περιγραφή ενός Γάλλου περιηγητή, του Πουκεβίλ, που έγραψε το 1824 μια “Ιστορία της ελληνικής επανάστασης”. Εκεί δίνει μια ρομαντική περιγραφή της κήρυξης της επανάστασης, κατάλληλης προς κατανάλωση από το σύγχρονό του ευρωπαϊκό κοινό.
Η παγίωση του μύθου θα ευνοηθεί πάντως από τις συνθήκες που θα αναπτυχθούν στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους μετά τη δημιουργία του, δηλαδή τις κοινωνικές ομάδες που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο και θα θελήσουν να εξάρουν τη συμβολή τους στο απελευθερωτικό έργο, την ανάπτυξη του νεοελληνικού τοπικισμού, την ανάγκη σύνδεσης θρησκείας και έθνους, κυρίως μετά την κήρυξη του αυτοκεφάλου της ελληνικής εκκλησίας το 1833 και την επακόλουθη ψυχρότητα με το Πατριαρχείο. Η καθιέρωση, εξάλλου, της εθνικής επετείου της 25 Μαρτίου συνέβαλε στη μυθοποίηση της Λαύρας, μυθοποίηση που στη συνέχεια κρυσταλλώνεται μέσα από τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική.
Χρ. Κουλούρη. Μύθοι και σύμβολα μιας εθνικής επετείου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 1995.
5. 
Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Συμβατικής Συνέλευσης στη δεύτερη φάση της Γαλλικής Επανάστασης;
6. 
Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν οι Επαναστάστες στις Ηγεμονίες;
7. 
Ο Μοντεσκιέ διατύπωσε τη θέση ότι οι άνθρωποι έχουν απαραβίαστα φυσικά δικαιώματα (ζωής, ελευθερίας, περιουσίας)
8. 
Ποιος διαφωτιστής υποστήριξε την παρακάτω άποψη;
Yπάρχουν σε κάθε κράτος τρία είδη εξουσίας: η νομοθετική, η εκτελεστική που εξαρτάται από το δίκαιο των εθνών (εκτελεστική εξουσία), και η εκτελεστική που εξαρτάται από το αστικό δίκαιο (δικαστική εξουσία). […] Δεν υπάρχει ελευθερία όταν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή στο ίδιο διοικητικό σώμα, η νομοθετική με την εκτελεστική δύναμη […]. Δεν υπάρχει, επίσης, ελευθερία αν η δικαστική δύναμη δεν είναι χωρισμένη από τη νομοθετική και την εκτελεστική. […] Όλα θα ήταν χαμένα αν ο ίδιος άνθρωπος ή το ίδιο σώμα […], ασκούσε τις τρεις αυτές εξουσίες.
9. 
Σύμφωνα με το παρακάτω παράθεμα "Ποια νέα αντίληψη έφερε η Φιλική Εταιρεία ως προς την οργάνωση του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων;"

Ο ρόλος της Φιλικής Εταιρείας στην προετοιμασία της ελληνικής επανάστασης

Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας αποτελεί τη σπουδαιότερη πολιτική ενέργεια του υπόδουλου ελληνισμού, όπως και η οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης το κορύφωμα μιας μακράς σειράς πράξεων ανυπακοής και ανταρσίας προς την οθωμανική κυριαρχία. Η θετική αποτίμηση του έργου της Φιλικής Εταιρείας δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι δια αυτής οργανώθηκε επιτυχώς η αντιοθωμανική εθνική επανάσταση των Ελλήνων αλλά κυρίως γιατί, μέσα σε ένα πνεύμα νεωτερικότητας, τέθηκε το ζήτημα της εθνικής αποκατάστασης με νέους όρους. Θεωρήθηκε δηλαδή η εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος και ελληνικής ευθύνης και όχι, όπως συνέβαινε παλαιότερα, ένα ζήτημα που θα λυνόταν στο πλαίσιο μιας απελευθερωτικής-επεκτατικής δραστηριότητας κάποιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης.
Με βάση τα νεωτερικά προτάγματα  του πολιτικοποιημένου Διαφωτισμού και του πρώιμου ρομαντισμού, η Φιλική Εταιρεία προτείνει την αυτοτελή και αυτοδύναμη οργάνωση του έθνους, το οποίο θα προβεί, με τη σειρά του, κυριαρχικά και μέσα από την εκτίμηση των δικών του αναγκών, στη επίτευξη των προσφορότερων συμμαχιών.
Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία, οργανωτικές προϋποθέσεις της εθνικής επανάστασης», Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμ. 3, σ. 9.
10. 
Οι αιτίες της Γαλλικής Επανάστασης ήταν:
11. 
Όταν μιλάμε για αστική τάξη του 18ου αιώνα αναφερόμαστε στους:
12. 
Ποια είναι η σωστή χρονολογική σειρά τα παρακάτω γεγονότων;
13. 
Τι ήταν η Ιερή Συμμαχία;
14. 
Με βάση το παρακάτω παράθεμα ο Βολτέρος:
Απευθύνομαι σε σένα, Θεέ, που δημιούργησες όλα τα όντα. […] Κάνε αυτοί που ανάβουν κεριά με το φως της ημέρας για να σε λατρέψουν να ανέχονται αυτούς που αρκούνται στο φως του ήλιου σου˙ κάνε, αυτοί που φορούν άσπρο ράσο για να σου δείξουν την αγάπη τους να μη μισούν αυτούς που σε αγαπούν το ίδιο, φορώντας μαύρο ράσο.
15. 
Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη συνεδρίασαν οι νικητές του Ναπολέοντα μετά τη μάχη του Βατερλό;
16. 
Το σύνταγμα των ΗΠΑ (1787) δεν βασίστηκε στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
17. 
Η παρακάτω πηγή είναι δευτερεγενής.
Είναι μάταιο, κύριοι, να συζητούμε το θέμα. Οι πλούσιοι γαιοκτήμονες μας μπορεί να φωνάζουν ειρήνη, ειρήνη!-δεν υπάρχει όμως καμία ειρήνη. Ο πόλεμος έχει ήδη αρχίσει! Η επόμενη θύελλα που θα φτάσει από τον βορρά, σαρώνοντας τα πάντα, θα φέρει στ’ αυτιά μας τον άγριο ήχο των όπλων! Τ’ αδέλφια μας είναι ήδη στο πεδίο της μάχης! Εμείς γιατί στεκόμαστε απαθείς; Μα, τέλος πάντων, τι επιθυμούν οι πλούσιοι κύριοι; Τι θα ήθελαν να έχουν; Είναι λοιπόν, η ζωή τόσο αγαπητή και η ειρήνη τόσο γλυκιά, ώστε να τις αγοράσουμε πληρώνοντας με τις αλυσίδες μας και τη σκλαβιά μας ;Το απαγορεύει ο μεγαλοδύναμος Θεός! Δεν ξέρω οι άλλοι τι μάθημα έχουν πάρει απ’ όλα αυτά, αλλά όσο για μένα, ένα έχω να πω: ελευθερία ή θάνατος.
Patrick Henry. Απόσπασμα ομιλίας που εκφωνήθηκε στις 23 Μαρτίου 1775 στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια.
18. 
Στο πρώτο Σύνταγμα της Γαλλίας (1791) υπήρχε πρόβλεψη για διάκριση των εξουσιών.
19. 
Ποιος ήταν ο βασικός σκοπός της Φιλικής Εταιρείας;
20. 
Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα όλων των εποχών είναι η "Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη". Ποιες ιδέες μπορεί να συναντήσει κάποιος εκεί;
21. 
Τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας έγραψε:
22. 
Γιατί επιλέχτηκαν ο Ηγεμονίες ως καταλληλότερος τόπος για να ξεκινήσει η Επανάσταση;
23. 
Το παρακάτω παράθεμα αναφέρεται στη:
Είναι μάταιο, κύριοι, να συζητούμε το θέμα. Οι πλούσιοι γαιοκτήμονες μας μπορεί να φωνάζουν ειρήνη, ειρήνη!-δεν υπάρχει όμως καμία ειρήνη. Ο πόλεμος έχει ήδη αρχίσει! Η επόμενη θύελλα που θα φτάσει από τον βορρά, σαρώνοντας τα πάντα, θα φέρει στ’ αυτιά μας τον άγριο ήχο των όπλων! Τ’ αδέλφια μας είναι ήδη στο πεδίο της μάχης! Εμείς γιατί στεκόμαστε απαθείς; Μα, τέλος πάντων, τι επιθυμούν οι πλούσιοι κύριοι; Τι θα ήθελαν να έχουν; Είναι λοιπόν, η ζωή τόσο αγαπητή και η ειρήνη τόσο γλυκιά, ώστε να τις αγοράσουμε πληρώνοντας με τις αλυσίδες μας και τη σκλαβιά μας; Το απαγορεύει ο μεγαλοδύναμος Θεός! Δεν ξέρω οι άλλοι τι μάθημα έχουν πάρει απ’ όλα αυτά, αλλά όσο για μένα, ένα έχω να πω: ελευθερία ή θάνατος.
Patrick Henry. Απόσπασμα ομιλίας που εκφωνήθηκε στις 23 Μαρτίου 1775 στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια.
24. 
Οι αποικίες εκπροσωπούνταν στο Αγγλικό Κοινοβούλιο από αριθμό εκπροσώπων ανάλογα με τον πληθυσμό τους.
25. 
Τι προέβλεπε το πρώτο Σύνταγμα της Γαλλίας;
26. 
Το παρακάτω παράθεμα είναι πρωτογενής πηγή.
Ο θρύλος για την ύψωση του λαβάρου της Επανάστασης από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό στην Αγία Λαύρα πλάστηκε στην ουσία στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα, με τη συνδρομή ποικίλων παραγόντων, παρόλο που αγνοήθηκε ή διαψεύσθηκε από τη νεοελληνική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα. Η αφετηρία του μύθου μπορεί να ανιχνευθεί στην περιγραφή ενός Γάλλου περιηγητή, του Πουκεβίλ, που έγραψε το 1824 μια “Ιστορία της ελληνικής επανάστασης”. Εκεί δίνει μια ρομαντική περιγραφή της κήρυξης της επανάστασης, κατάλληλης προς κατανάλωση από το σύγχρονό του ευρωπαϊκό κοινό.
Η παγίωση του μύθου θα ευνοηθεί πάντως από τις συνθήκες που θα αναπτυχθούν στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους μετά τη δημιουργία του, δηλαδή τις κοινωνικές ομάδες που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο και θα θελήσουν να εξάρουν τη συμβολή τους στο απελευθερωτικό έργο, την ανάπτυξη του νεοελληνικού τοπικισμού, την ανάγκη σύνδεσης θρησκείας και έθνους, κυρίως μετά την κήρυξη του αυτοκεφάλου της ελληνικής εκκλησίας το 1833 και την επακόλουθη ψυχρότητα με το Πατριαρχείο. Η καθιέρωση, εξάλλου, της εθνικής επετείου της 25 Μαρτίου συνέβαλε στη μυθοποίηση της Λαύρας, μυθοποίηση που στη συνέχεια κρυσταλλώνεται μέσα από τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική.
Χρ. Κουλούρη. Μύθοι και σύμβολα μιας εθνικής επετείου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 1995.
27. 
Μετά τον Επταετή πόλεμο των ετών 1756-1763, η Αγγλία όχι μόνο απαγόρευσε στους Αμερικανούς να εκμεταλλευτούν τον Καναδά και τη Βοστόνη, που μόλις είχε καταλάβει, αλλά και απαίτησε από αυτούς νέους φόρους για να καλύψει ένα μέρος των πολεμικών δαπανών.
28. 
Την περίοδο της τρομοκρατίας δέσποζε ο
29. 
Ποιος διαφωτιστής διατύπωσε την παρακάτω άποψη;
"Αν ένας ηγεμόνας χρησιμοποιεί την εξουσία του εναντίον του λαού του […], τότε ο λαός έχει το δικαίωμα να τον αντιμετωπίσει με βία. Ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η παράνομη βία της εξουσίας είναι η βία".
30. 
Το κίνημα του Διαφωτισμού πρωτοεμφανίστηκε στη(ν)...του 17ου αι. (Συμπλήρωσε τη χώρα)
31. 
Όταν έγιναν γνωστές οι παρασκηνιακές κινήσεις του βασιλιά, οργισμένοι πολίτες οπλίστηκαν για να υπερασπιστούν την Εθνοσυνέλευση: στις ... ο λαός του Παρισιού κατέλαβε τη Βαστίλη, τόπο φυλάκισης και βασανιστηρίων, μισητό σύμβολο της απολυταρχίας.
32. 
Γιατί η Επανάσταση εδραιώθηκε στον Ελλαδικό χώρο;
33. 
Η παρακάτω εικόνα αποτυπώνει τον όρκο του σφαιριστηρίου. Σε τι ορκίστηκαν οι Γάλλοι;
34. 
Ποιος διανοούμενος του 17ου αιώνα θεωρούσε τη συστηματική αμφιβολία ως τη μόνη σίγουρη λύση προς την αληθινή γνώση;

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.